De Waardevol Ondernemen Scan
Met de vragen van de Waardevol Ondernemen Scan meten we in hoeverre jij en het bedrijf waar je werkzaam bent waarde gedreven of resultaat gedreven is. We meten wat je belangrijk vindt, waar je waarde aan hecht en welke waarden er liggen achter de keuzes die je maakt. De vragen zijn zo geconstrueerd dat je steeds moet kiezen tussen twee uiterste waarden, waarbij het niet gaat welke keuze maatschappelijk het meest wenselijk lijkt, maar wat jij het belangrijkste vindt. Je hebt steeds de mogelijkheid te antwoorden op een 6-punts schaal met links en rechts een waarde. Wanneer je de links geplaatste waar de het belangrijkste vindt, ze je een kruisje in het meest linker vak. Of een kruisje in het recht vakje wanneer je de rechts geplaatste waarde het belangrijkste vindt. De tussengelegen vakjes zijn voor alle nuance daartussen. Essentieel is dat je beseft dat er geen goede, foute of betere antwoorden zijn. Het gaat erom wat jij belangrijk vindt! Voor je aan de slag gaat met de Waardevol Ondernemen Scan hebben we een aantal vragen over jou en jouw bedrijf
start
 
Over jou

 
Wat is je voornaam en achternaam? *

 
Wat is je rol/functie binnen het bedrijf? *


 
Wat is je telefoonnummer? *

 
Wat voor type ondernemer ben je? *

 
Wat is jouw levens en/of ondernemers motto? *

 
Over jouw bedrijf

 
Wat is de naam van het bedrijf? *

 
Wat is het vestigingsadres? *

 
Wat is de postcode en plaats? *

 
Wat is het telefoonnummer? *

 
Wat is je website? *


 
Wat is de rechtsvorm van je bedrijf? *

 
Is je bedrijf een familiebedrijf? *


 
Sinds wanneer bestaat het bedrijf? *

 
Hoeveel mensen werken er bij jouw bedrijf? *

 
Wat is jullie core business? *

 
Wat zijn kernwoorden die volgens jou passen bij de cultuur van jouw bedrijf? *

 
In welke landen zijn jullie actief met jouw bedrijf? *


 
Visie op de organisatie en de wereld eromheen

 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan op korte termijn negatieve financiële gevolgen hebben. Kies je alleen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer het economisch goed gaat met je bedrijf, of kies je hier ook voor wanneer het economisch wat minder gaat? *

 
Er wordt weleens gesteld dat er mensen zijn die het gevoel hebben dat de wereld er voor hen is, en mensen die het gevoel hebben dat zij er voor de wereld zijn. De eerste groep ziet de wereld als een zee van mogelijkheden en hulpbronnen, waar je als mens en dus als ondernemer gebruik van kan maken. De tweede groep heeft het gevoel dat hij op aarde is om wat substantieels bij te dragen aan de wereld. Waar ligt voor jouw als ondernemer de balans? *

 
Ben je klantgericht omdat je denkt dat dat het bedrijf ten goede komt, of ben je klantgericht omdat dat de klant ten goede komt? *

 
Als je naar de relatie tussen jezelf als ondernemer en jouw omgeving kijkt, waar ligt dan voor jou de balans tussen oog hebben voor anderen en de behoefte om te delen, en goed voor je zelf en je concurrentiepositie zorgen? *

 
Moet een product/dienst een bijdrage leveren aan de maatschappij en/of de kwaliteit van leven? Of is het feit dat er een markt voor is, en dat het wettelijk is toegestaan voldoende reden het product of dienst op de markt te brengen? *

 
Waardoor laat je je als ondernemer beïnvloeden bij het kiezen van een zakenpartner? Is dat door de prijs van het product/dienst die hij of zij aanbiedt, of door de vraag of het product/dienst maatschappelijk verantwoord geproduceerd is? *

 
Elke onderneming is primair verantwoording verschuldigd aan haar aandeelhouders. In hoeverre wil je daarnaast ook verantwoording afleggen aan de stakeholders? *

 
Wat is in het bedrijf het primaire doel van training, opleiding en mogelijkheden voor zelfontplooiing? Zijn die om ervoor te zorgen dat werknemers beter functioneren in de huidige werkplek, waardoor de productiviteit van de werknemers omhoog gaat? Of zijn die er om in te spelen op de behoefte van werknemers aan persoonlijke ontwikkeling en individuele carrière?  Wanneer deze doelen niet met elkaar te verenigen zijn, in welke mate laat je beide doelen dan het beleid bepalen? *

 
Voor trainingen, opleidingen en mogelijkheden voor zelfontplooiing moet tijd worden vrijgemaakt. Hoe meer tijde de werknemer hieraan besteedt, hoe minder tijd hij of zij heeft voor primaire taken. Wil je dat jouw medewerkers uitsluitend hard werken en maximaal presteren, of is er naast hard werken de mogelijkheid voor ontplooiing en groei van medewerkers? Waar lig voor jou de prioriteit? *

 
Wanneer werknemers mogen experimenteren, kunnen ze zichzelf en de manier waarop ze hun taak uitvoeren ontwikkelen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat ze zich op die manier daadwerkelijke (productief) ontwikkelen. In hoeverre mogen medewerkers experimenteren, en in hoeverre wil je dat ze hun taak op de voorgeschreven manier uitvoeren? *

 
De wereld waarin een bedrijf opereert, verandert. Om te kunnen blijven functioneren zijn veel bedrijven bezig met het zoeken naar informatie en nieuwe methodes. Wanneer dit ook voor jou geldt, met welk doel zoek je dan informatie? *

 
Waar denk je dat jouw medewerkers voldoening uit halen: uit een prestatiegericht, materiële beloning of door immateriële zaken als waardering, bevestiging, kansen, uitdagingen en ontplooiingsmogelijkheden? *

 
Tel de scores van bovenstaand onderdeel bij elkaar op en reken het gemiddelde uit *

Dit geld voor vraag 19 t/m 30
Totaalscore:  …  gedeeld door 12 is de gemiddelde score
 
Visie op de mensen

 
Hoe kijk je als werkgever naar mensen en naar werknemers in het bijzonder? Denk je dat ze uit zijn op nutsmaximalisatie, van nature berekend zijn en proberen met zo min mogelijk inzet zoveel mogelijk beloning te krijgen? Of denk je dat de mens van nature gemotiveerd en bereid is om te werken? *

 
Hoe probeer je als werkgever ervoor te zorgen dat jouw medewerkers datgene doet waarvoor je ze betaalt: moeten werknemers gecontroleerd worden of juist gestimuleerd? Waar ligt voor jou de balans tussen controleren en motiveren? *

 
Mensen werken een groot deel van hun leven en verblijven daardoor ook heel veel uren op hun werkplek. Om die reden is er dan ook vaak zorg besteed aan de inrichting van die werkplek, op een manier die bij de sfeer van het bedrijf past. Hoe ziet de werkplek in jouw organisatie eruit? Is die persoonlijk en gezellig of eerder zakelijk en efficiënt? *

 
Wat is volgens jou voor de medewerkers van het bedrijf de drijfveer om daar te werken? Werken ze uitsluitend uit behoefte aan financieel gewin, of omdat ze voldoening halen uit de baan zelf? Waar lig voor jouw medewerkers de nadruk? *

 
Hoe hiërarchisch is de organisatie? Is het een platte organisatie met weinig lagen of heeft het een gelaagde, strakke hiërarchische structuur? *

 
Hoe is in jouw bedrijf de inspraak bij de besluitvorming? Is er veel inspraak gewenst van onderaf, of worden beslissingen uitsluiten hiërarchisch bepaald? *

 
Hoe toegankelijk is de informatie in het bedrijf? Is er transparantie in de keuzes die het management maakt, of is er veel vertrouwelijkheid en afscherming? *

 
Hoe wordt er in jouw bedrijf orde gehouden? Is er meer sprake van gedeelde aannames en gedragsnormen of van officiële procedures? *

 
Tel de scores van bovenstaand onderdeel bij elkaar op en reken het gemiddelde uit *

Dit geld voor vraag 32 t/m 39
Totaalscore:  …  gedeeld door 8 is de gemiddelde score
 
Visie op de relaties tussen mensen

 
Wat is voor de medewerkers de drijfveer om in jouw organisatie te werken? Werken ze meer uit behoefte aan sociale interactie en gezamenlijkheid, of meer uit de behoefte aan persoonlijk succes, erkenning, een hoog salaris en aanzien? *

 
Hoe zou je de cultuur in jouw bedrijf omschrijven? Wordt deze meer gekenmerkt door reflectie en interactie, of meer door prestatiedrang en resultaat? *

 
In sommige organisaties is de afstand tussen werkgevers en werknemers groot, en is de loyaliteit tussen de werknemers groter dan van de werknemer naar de werkgever. In andere organisaties is die afstand tussen de werkgever en werknemer veel kleiner en is er meer sprake van gelijkwaardigheid tussen iedereen in de organisatie. Hoe gaan de medewerkers en leidinggevenden in jouw bedrijf met elkaar om? *

 
Hoe verloopt de communicatie in het bedrijf? Is er sprake van intensieve informele onderlinge communicatie, zowel horizontaal als verticaal, of is er meer sprake van een formele gespreks- en besprekingscultuur? *

 
De inrichting van de werkplek heeft een effect op hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe zien de werkplekken in jouw bedrijf eruit. Zijn het vooral open werkplekken waar werknemers gemakkelijk bij elkaar naar binnen lopen en met elkaar kunnen communiceren? Of werken mensen in gesloten ruimtes waar ze minder makkelijk gestoord kunnen worden? *

 
Waar ligt in deze organisatie de prioriteit van de werknemer? Staan werknemers elkaar bij en helpen ze elkaar met elkaars taken, of richt iedereen zich uitsluitende op zijn of haar taak? *

 
Waar praten medewerkers met elkaar over tijdens het werk? Is dat uitsluitend over werk gerelateerde onderwerpen, of kan dat ook over privé aangelegenheden gaan? Waar ligt bij jouw werknemers de balans? *

 
Op welke manier gaan medewerkers in het bedrijf met elkaar om? Kunnen zij goed met elkaar opschieten en zien zij elkaar ook buiten werktijd, of is het contact puur functioneel? Waar ligt in jouw bedrijf de balans? *

 
Zijn er vaste momenten ingeroosterd waarbij werknemers elkaar op informele wijze kunnen spreken, zoals een gezamenlijke lunch of een vrijdagmiddagborrel? Of zijn de ontmoetingen uitsluitend werk gerelateerd? *

 
Tel de scores van bovenstaand onderdeel bij elkaar op en reken het gemiddelde uit *

Dit geld voor vraag 41 t/m 49
Totaalscore:  …  gedeeld door 9 is de gemiddelde score
Bedankt voor het invullen van deze typeform
Maak nu je eigen typeform — het is gratis, makkelijk en mooi
Maak een <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform